Ajankohtaista »

Tee vikailmoitus: 0400 337 052

Ilmoita vesimittarin lukema: Tästä »

Vesihuollon toiminta-alue

Vesihuoltolaissa on sanottu, että kunnan on määriteltävä alue, jolla kiinteistöjen liittäminen vesijohtoon ja/tai viemäriin on tarpeen asutuksen taikka asutukseen rinnastettavan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan määrän tai laadun vuoksi. Toisaalta kiinteistöillä on toiminta-alueella velvollisuus liittyä vesihuoltoverkostoon, ellei siitä myönnetä vapautusta. Vapautuksen myöntää ympäristöpäällikkö.

Lain mukaan toiminta-alueesta päätettäessä on asetettava tavoitteellinen aikataulu eri osien saattamiseksi verkostojen piiriin. Taustalla on ajatus siitä, että verkostojen ulkopuolella olevien asukkaiden pitää tietää, missä aikataulussa toiminta-alue on ulottumassa koskettamaan heitä.

Toiminta-alue määritellään erikseen vesijohdoille, jätevesiviemäreille ja hulevesiviemäreille. Syynä on se, että kaikki verkostot ei ulotu yhtä laajalle alueelle. Toiminta- alueen laitamilla on myös sellaisia alueita, joille ei kannata jätevesiviemäriä rakentaa. Koska pohjavedestä on kuitenkin pulaa tai se on huonolaatuista, vesijohtoa tarvitaan.

Kaupunginhallitus hyväksyi vesihuoltolain edellyttämän vesi- ja viemärilaitoksen (Keski-Savon Vesi Oy:n) toiminta-alueet 13.6.2011.