Ajankohtaista »

Tee vikailmoitus: 0400 337 052

Ilmoita vesimittarin lukema: Tästä »

22.02.2021

Oikaisu helmikuun 2021 asiakaskirjeeseen

KESKI-SAVON VESI OY; TOIMINNASTA JA VERKOSTOON LIITTYMISESTÄ 

Keski-Savon Vesi Oy:n (myöh. laitos) tehtävänä on laadukkaan talousveden hankinta ja jakelu kuluttajille sekä jäteveden vastaanotto ja puhdistus lupaehtojen mukaisesti. Laitos hoitaa lisäksi puhdistamolietteen ja biojätteen kompostoinnin. Laitos toimittaa talousvettä Harjurannan vesiosuuskunnalle sekä Leppävirran kunnalle. Lisäksi laitos ottaa vastaan Leppävirran jätevedet. 

TAKSAT JA MAKSUT

Keski-Savon Vesi Oy:n hallitus päätti kokouksessaan 28.10.2020, ettei kulutusmaksuja eli vesi- ja jätevesimaksuja koroteta vuodelle 2021. Lisäksi hallitus päätti, että 1.4.2021 alkaen korotetaan puhtaan veden perusmaksua siten, että perusmaksujen keskimääräinen korotus on 4,7% ja sako- ja umpikaivolietteen vastaanottomaksua n. 5%, muut erillismaksut pysyvät ennallaan.

PUHDASVESI

Talousvesi hankitaan Syvänsin pohjavedenottamolta, josta vesi pumpataan alkalointilaitoksen kautta kaupungin vesijohtoverkostoon ja Taulumäen sekä Könönpellon vesitorneihin. Myydyn veden määrä Varkaudessa on vuositasolla noin 1,1 miljoonaa m3 eli 3.000 m3 vuorokaudessa. Talousvesi jaetaan yhteispituudeltaan 293 kilometrin vesijohtoverkoston välityksellä kulutuskohteisiin. Talousvesi on erinomaista ja täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimukset. Vesi on laadultaan pehmeää, arvoltaan noin 3,7 dH (=0,65 mmol/l). Veden happamuus (pH) on noin 8,0 eli vesi on lievästi emäksistä.

Kangaslammin kirkonkylän vesi hankitaan Itkonharjun pohjavedenottamolta. Vedenkulutus on noin 15 000 m3 vuodessa eli 40 m3 vuorokaudessa. Talousvesi on erinomaista ja täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimukset. Vesi on laadultaan erittäin pehmeää, arvoltaan noin 2,0 dH (=0,30 mmol/l). Veden happamuus (pH) on noin 8,0 eli vesi on lievästi emäksistä.

JÄTEVESI

Kulutuskohteissa syntynyt jätevesi johdetaan viemäriverkoston ja 61 jätevedenpumppaamon välityksellä Akonniemeen, jossa jätevesi käsitellään biologis-kemiallisessa puhdistamossa. Viemäriverkostoa on yhteensä n. 256 km. Jäteveden määrä oli viime vuonna noin 3,6 milj.m3; se on huomattavasti suurempi kuin vedenkulutus. Eroon on lähinnä syynä vanhojen johto-osuuksien vuotovedet ja kiinteistöjen sade- ja salaojavedet, jotka joillakin alueilla joutuvat jätevesiviemäriin.

Vuonna 1997 valmistunut Akonniemen jätevedenpuhdistamo toimii erittäin hyvin. Vesistöön johdettavan puhdistetun jäteveden suurin sallittu fosforipitoisuus on 0,3 mg/l. Vesistöön joutuva kuormitus on säännönmukaisesti alittanut luvan mukaisen pitoisuuden. 

Kangaslammin kirkonkylän jätevedenpuhdistamo on myös toiminut hyvin ja vesistöön joutuva kuormitus on ollut alle puolet luvan mukaisesta sallitusta.

SADEVESI

Yhtiö huolehtii myös n. 122 kilometristä sadevesiverkostoa.

VERKOSTON SUUNNITTELU SEKÄ LIITTYMIS- JA KÄYTTÖSOPIMUKSET

Verkoston laajentamisen ja perusparantamisen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Varkauden kaupungin teknisen toimen suunnittelun palvelualue. Samassa paikassa tehdään uudet liittymis- ja käyttösopimukset. 

Liittymis- ja käyttösopimuksien uusiminen omistajan tai haltijan vaihtuessa tehdään Keski-Savon Vesi Oy:n asiakaspalvelussa.

LASKUTUS

Vesi- ja jätevesilaskutus tapahtuu neljä kertaa vuodessa; niistä kolme on arviolaskua. Yksi laskuista on tasauslasku, joka perustuu asiakkaan ilmoittamaan kulutuslukemaan. Laskutuksen ja siihen liittyvät reklamaatiot hoitaa Keski-Savon Vesi Oy:n asiakaspalvelu.

KIINTEISTÖJEN VESIHUOLTOLAITTEET

Kiinteistön vesi- ja viemärijärjestelmien rakentamis- ja uusimistoimenpiteet edellyttävät usein rakennuslupaa. Luvanvaraisuudesta ja luvan hakemisesta ohjeistetaan Varkauden kaupungin internetsivustolla.

Kiinteistön verkostojen rakentamisessa on noudatettava Ympäristöministeriön asetuksia 1047/2017 (vesi- ja viemärilaitteistot) ja 216/2015 § 13 (suunnitelmat) sekä Ympäristöministeriön ohjetta 601/2015 (rakentaminen ja valvonta). Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteiden luvanvaraisesta katselmoinnista vastaa rakennusvalvonta.

Mikäli verkostoon liittymisen yhteydessä ei tehdä rakennuslupaa edellyttäviä toimenpiteitä, on liittyjän toimitettava vesilaitokselle ilmoitus liittymisestä ja todistus kiinteistön laitteiden toimivuudesta. Todistuksen antajalla on oltava maankäyttö- ja rakennuslain 122 c §:n 1. mom. kohdan 2 mukainen pätevyys.

YHTEYSTIEDOT:

Päivystys, vikailmoitukset 0400 337 052

Verkoston kunnossapito, asennukset, liittymiset, vesimittarit, laitosten käyttö ja hoito

  • Vesihuoltoinsinööri Janne Särkkä 040 826 1077
  • Vesihuoltoinsinööri Arto Koponen 040 061 1067 

Keski-Savon Vesi Oy

  • Toimitusjohtaja Arto Lehtonen 040 512 8500

 Laskutus

Käyntiosoite:

  • kaupungintalo, Ahlströminkatu 6, 3 krs., käynti A-oven kautta klo 9:00 - 15:00 välisenä aikana.

Verkoston suunnittelu, liittymis- ja käyttösopimukset

  • Suunnitteluinsinööri Pekka Makkonen 040 526 0462
  • Maankäyttöassistentti Nina Kemppinen 040 515 7336

24.05.2021

Vesikatko Petäikönkadulla 25.5.2021

Putkirikko Petäikönkatu 4-6 kohdalla

Lue lisää
22.02.2021

Oikaisu helmikuun 2021 asiakaskirjeeseen

Lue lisää
26.01.2021

Vesikatko Laivalinnankadulla 27.1.2021

Putkirikko Laivalinnankatu 10 kohdalla

Lue lisää
30.12.2020

Vesikatko Noormarkunkuja ja Tirmulankuja

Putkirikko StoraEnson alueella

Lue lisää
07.04.2020

Vesijohdon korjaus Wahlinkadulla

Lue lisää
23.03.2020

Vesihuolto toimii viruksista huolimatta

Lue lisää
08.04.2019

Vesijohdon korjaustyö Kangaslammilla

Vesikatko

Lue lisää
25.02.2019

Vesijohdon korjausta Päiviönsaarella

Lue lisää
29.01.2019

Vesikatko Savontie

Vuoto Savontie 21:n kohdalla

Lue lisää
12.01.2019

Wahlinkatu

Vesikatko Wahlinkadulla

Lue lisää
24.10.2018

Vesikatko

Laivalinnankadulla torstaina 25.10.2018

Lue lisää
26.09.2018

Vesikatko

Savonmäki, Luttila, Pussilanjoki ja Timola

Lue lisää
23.09.2018

Vesikatko Savonmäki

Maanantai 24.9.2018 klo 9-16

Lue lisää
22.08.2018

Vesijohtovuoto Kangaslammilla

Vian etsintä

Lue lisää
14.08.2018

Latukadun vesihuollon saneeraus

Vesikatko

Lue lisää
09.08.2018

Vesijohtovuoto

Osmajoentie

Lue lisää
18.07.2018

Vedenjakelun keskeytys

Taaperokujan sekä Porukankuja 6 liitostyöt.

Lue lisää
17.07.2018

Vedenjakelun keskeytys

Porukankujan vesijohtoliitos.

Lue lisää
13.07.2018

Vedenjakelun keskeytys

Maanantaina yritetään uudestaan Joutenlahdessa!

Lue lisää
12.07.2018

Vedenjakelun keskeytys

Joutenlahdessa liitellään taas!

Lue lisää
11.07.2018

Vedenjakelussa keskeytys

Joutenlahdessa toinen liitostyö

Lue lisää
04.07.2018

Vedenjakelussa keskeytys

Käärmeniementien vesihuoltotyö

Lue lisää
19.06.2018

Lyhyt pakollinen vesikatko

Käärmeniementiellä, välillä Rajakatu - Lemmensillantie

Lue lisää
22.05.2018

Satakunnankadun saneeraus

Väli Riittulanmäentie-Kiertotie

Lue lisää
24.04.2018

Kauppakadun pumppaamon saneeraus

Huhtikuussa 2018

Lue lisää